• Predicació

Una visita que canvia la vida

Lluc 19:1-10

Introducció

El text d’avui forma part de la part final del viatge cap a Jerusalem, a on el pas per Jericó serà un mini resum de tot el ministeri de Jesús i la seva missió cap als marginats coma font de salut/salvació.

Jesús en el camí entre les dues ciutats que es deien Jericó es troba al cec que li crida per recuperar la vista. Un home cec, pobre, sense “vista” depèn dels altres, fora de la ciutat, al marge del camí, estigmatitzat però expectant, buscant a Jesús. Un home que és guarit i salvat, alliberat al pas de Jesús!

La següent història és la d’avui, el conegut Zaqueu, una trobada a dins de Jericó, ciutat important amb gent important. Zaqueu, és ric, té molta “vista”, un trepa  hàbil per pujar, impur, indigne, un marginat amb casa gran i riqueses, però que buscava a Jesús i que es fa deixeble de Jesús.

Són dues cares de la marginació: la que porta misèria i la que es pateix per viure darrere de barrots daurats.

Llegim el text Lluc 9:1-10

Veiem com Zaqueu busca, Jesús troba,  com Jesús entra a la llar i la casa es converteix en un espai obert.

Veiem com Zaqueu busca a Jesús.

Jesús entra a Jericó i anava per la via principal que travessa la ciutat, cosa que mobilitza una gentada, com en el cas del cec la gent que acompanya a Jesús, juntament amb la gent que el vol veure s’apilotaren.

De seguida el text parla de Zaqueu i el més important que ens diu és que era:

Petit d’estatura. Des de jovenet: Complexos, bulling, poc dotat per treballs físics, les coses li costaven més que a la resta i va haver d’aprofitar les habilitats i les oportunitats  per tirar endavant.

Cap de publicans i ric.   Els cobradors d’impostos era una xarxa de cobradors que recollien els impostos per barris (havien de conèixer a les famílies i la seva activitat econòmica). I cada grup/ciutat tenia un cap i cada província un responsable… doncs la llicencia per recollir impostos s’havia de comprar a Roma per un període determinat i per àrees geogràfiques. Zaqueu havia progressat era cap dels cobradors de tot Jericó. Però aquest ofici consistia a treure els diners als paisans per donar-lo a l’imperi perquè pagues als soldats que els esclavitzaven i oprimien, a més de la comissió elevada pels publicans i propietaris de la llicència. Eren maleïts i impurs pecadors.

Així i tot, Zaqueu volia veure a Jesús, havia sentit parlar d’ell, i tenia expectació. Poder Zaqueu era coneixedor que amb  Jesús caminava Leví, un  col·lega de professió que la va deixar per fer-se deixeble. Poder havia sentit parlar que Jesús parlava, menjava i donava esperança als publicans i pecadors i que fins i tot discutia amb els Fariseus per defensar la seva dignitat davant Déu.

Veiem com Jesús troba.

Zaqueu que es mou com ningú entre la gent pe prendre avantatja, tot i ser petit. Corre, s’apuja a un arbre i espera “caçar” a Jesús amb la seva perspicaç mirada. Però el que no s’esperava era que estant ell a un arbre a la vora del camí (per fer ombra) és vist per Jesús, el caçador és caçat i d’entre tota la gent, Jesús escull a Zaqueu per parlar amb ell i per convidar-se a casa seva.

Zaqueu baixa de pressa…  i l’acull amb alegria

Veiem com Jesús entra a la llar.

Quan Jesús entra a la llar de l’alegria, els “justos” de fora murmuren, jutgen, s’escandalitzen que Jesús habiti a casa d’un pecador.

Del transcurs de l’estada el text no diu res, únicament sabem que a partir d’aquesta trobada la vida de Zaqueu i la de la seva llar fa un gir.

Podríem imaginar a un Jesús que podria explicar que s’ha trobat un jove ric pel camí que no l’ha pogut seguir i s’ha anat entristint, podrien haver parlat de què la pregaria a Déu humil i penedida d’un publicà val més que la pregaria orgullosa d’un fariseu. Poder Mateu li va donar el testimoni i van parlar llargament sobre a on cal atresorar les riqueses i que la llar preuada està per venir. Podem estar segurs que Jesús el va parlar afilat i directe.

Veiem com el cas es converteix en un espai obert.

La sortida de la llar és una foto amb Zaqueu dret i mirant cap a dalt a un Jesús que l’ha esperonat a revolucionar la vida. Zaqueu reparteix  i restitueix el que ha robat. La seva riquesa és més perquè és amplament repartida. El cor ha fet un tomb, ja no s’adora als diners per sobre de la gent i de Déu, ara els diners són eina i pa compartit. Això és un camell que ha passat per l’ull d’una agulla.

La salvació entra a la llar i la família sencera ho veu, el pecador recupera la filiació, és poble de Déu i estant perdut ha sigut trobat.

Conclusió

Zaqueu (diminutiu de Zacaries: “a qui Déu recorda”), busca a Jesús i és trobat per Jesús i aquesta trobada transforma la seva vida, es converteix en seguidor de Jesús. Gràcies a una visita que va canviar la seva vida.

Aquesta trobada, encara avui és possible. Jesús canvia la persona, la llar i el món…

Avui és Pentecosta és una visita que canvia la vida,

El creient està a l’àmbit del Regne, al camí de Jesús i amb l’ES. La seva flama ens dona llum a la mirada, ens permet canviar el cor i apreciar la riquesa compartida i així es pot capgirar el món… qui faci això parlarà un llenguatge que tothom entendrà, el llenguatge de l’esperit i això canviarà el món.