• Pensament

Pregària per la Unitat dels Cristians

El Moviment Ecumènic de Sabadell i l’Església del Redemptor organitzen conjuntament la Pregària per la Unitats dels Cristians, que tindrà lloc el 26 de gener, dissabte, a les 6 de la tarda, en aquesta casa, que és la de Déu i la nostra. Es tracta, tal vegada, de l’única trobada ecumènica pública de caràcter aconfessional al nostre país.

Cada any, cristians d’una determinada regió del món elaboren uns textos litúrgics per a la celebració de la Pregària. Enguany, han estat preparats a Indonèsia i publicats conjuntament, d’una banda, pel Consell Mundial d’Esglésies (que és una associació ecumènica formada per anglicans, protestants, ortodoxos i algunes altres denominacions cristianes), i, d’altra, per l’Església Catòlica Romana. La versió en català dels textos és obra del Centre Ecumènic de Catalunya, al qual es troba vinculat el Moviment Ecumènic de Sabadell.

El lema de la celebració del 2019 és “Cerca la justícia i només la justícia”, inspirat en Deuteronomi 16,18-20. Així és que en la introducció als textos esmentats es poden llegir, entre altres, les següents paraules:

“Els cristians d’arreu del món ens reunim any rere any per pregar i reforçar la unitat. Ho fem enmig d’un món on la corrupció, la cobdícia i la injustícia imposen la desigualtat i la divisió. La nostra pregària és de comunió: d’ací la seva força. Tanmateix, els cristians, amb les comunitats que individualment representem, sovint som còmplices de la injustícia, nosaltres, els cridats a ser, units, testimonis de la justícia i instruments de la gràcia salvífica de Crist per a aquest pobre món esqueixat”.

En resum, es pot afirmar que l’esforç ecumènic a fi d’abatre els murs que separen els cristians cal que es basi un treball conjunt i tenaç en la lluita contra les injustícies, potser més que no pas en els molt erudits diàlegs teològics, dogmàtics i litúrgics en curs.

 Antoni Ibáñez