• Pensament

“Escoltar per veure i veure per ser transformats”

Lluc 11,27-36

  1. Quin canvi de música heu vist amb més claredat?

https://www.youtube.com/watch?v=Z-Fu3RhtQrw 

  1. Aquestes notes formen part de la banda sonora amb la que Jesús vol que ens mirem la vida. Escull una en la que hagis de millorar.

“La veritat us farà lliures” (Jn 8,32)

“Feliços els humils…” (Mt 5,5)

“Feliços els nets de cor…” (Mt 5,8)

“Feliços els que treballen per la pau…” (Mt 5,9)

“Tot és possible per a Déu” (Mt 19,26)

“Qui vulgui ser important enmig vostre, que es faci el vostre servidor.” (Mc 10,43)

“Segueix-me” (Jn 1,43)

“Els qui creuen en el fill tenen vida eterna” (Jn 3,36)

“Mira que la mà esquerra no sàpiga què fa la dreta” (Mt 6,3) 

«Sigueu misericordiosos com ho és el vostre Pare.

“No judiqueu, i no sereu judicats;

no condemneu, i no sereu condemnats;

perdoneu, i sereu perdonats.» (Lc 6,36-38)

«Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l’ànima, amb totes les forces i amb tot el pensament, i estima els altres com a tu mateix.» (Lc 10,27) 

3. Proposat una acció concreta per fer aquesta setmana i créixer en un principi de l’Evangeli.